تجهیزات گرم

خانه    تجهیزات گرم

اجاق ۴ شعله فردار ٩٠*٩٠ تمام استیل شرکت KMC

اجاق گاز ۴ شعله رومیزی شرکت KMC

اجاق گاز ۶ شعله رومیزی شرکت KMC

خمیر پهن کن طرح ایتالیایی دهنه ٣٠ شرکت KMC

خمیر پهن کن طرح ایتالیایی دهنه ۴٠ شرکت KMC

سرخ کن ١٧ لیتری با سبد ایرانی شرکت KMC

فر ریلی دهنه ۵٠ طرح لینکلن مدل ١٠۴۴FL شرکت KMC

گریل ترکیبی سایز ٩٠ شرکت KMC

گریل ذغالی سایز ۶٠ شرکت KMC

گریل ذغالی سایز ٩٠ شرکت KMC

گریل روغنی سایز ۶٠ شرکت KMC

گریل روغنی سایز ٩٠ شرکت KMC

گریل مبله ذغالی و روغنی ترکیبی سایز ٩٠ شرکت KMC

اجاق گاز دو شعله مبله شرکت KMC

دیسپلی شرکت KMC

سرخ کن رومیزی دولگن شرکت KMC

گریل مبله ذغالی و روغنی ترکیبی سایز ٩٠ شرکت KMC

سوپر هیت شرکت KMC

شوت بدون شیشه شرکت KMC

شوت بغل شیشه شرکت KMC

شوت مشترک شرکت KMC

هود شرکت KMC

اجاق گاز ۲ شعله رومیزی شرکت KMC

کابینت شرکت KMC

فر ریلی دهنه ۷۰ شرکت KMC

09126610672