سرخ کن ١٧ لیتری با سبد ایرانی شرکت KMC

خانه    سرخ کن ١٧ لیتری با سبد ایرانی شرکت KMC

سرخ کن ١٧ لیتری با سبد ایرانی شرکت KMC

ابعاد : ۱۱۵ * ۳۹/۵ * ۷۶/۵

توضیحات : 

  • دارای شیر کنترل ایتالیایی اصلی
  • حوضچه روغن تماما نگیر از ورق ضخیم
  • قابلیت تغییر دما از ۶٠ الی ٣٠٠ درجه سانتیگراد
09126610672