تنظیم دمای فر پیتزا

تنظیم دمای فر پیتزا

تنظیم دمای فر پیتزا یکی از مهمترین فاکتورها برای پخت پیتزا در فر پیتزا است.
کلا دو فاکتور اصلی در پخت پیتزا موثر است

  • دمای فر پیتزا
  • زمان پخت پیتزا

البته به صورت کلی این دو مورد با هم در ارتباط هستند،یعنی اینکه هر چقدر دمای فر پیتزا بیشتر باشد ، زمان پخت کمتر می‌شود.

ولی در عمل این مورد امکان پذیر نیست.زیرا دمای بیش از حد ، سبب شده که فقط لایه های بیرونی پیتزا رنگ پختگی به خود بگیرد ولی مغز پیتزا هنوز خام است.

بنابراین بایستی یک تناسب بین دمای پخت ، زمان پخت برقرار باشد.

از طرف دیگر این زمان و دما برای فرهای مختلف پیتزا متفاوت می‌باشد.

به این معنا که زمان و دمای پخت در فر انواع فر پیتزا به شرح زیر است.

۱) فر پیتزا صندوقی یا فر کتابی
۲) تنظیم دمای فر پیتزا تنوری گردان یا فر پیتزا گردان ( فر دوار )
۳) فر پیتزا کف سنگ کتابی مخصوص پیتزا ایتالیایی
۴) تنظیم دمای فر پیتزا ریلی یا نوار

اگر بخواهیم بر اساس زمان پخت پیتزا رده بندی کنیم ترتیب بالا صحیح می‌باشد.

در فر پیتزا صندوقی ، به دلیل هدر رفت حرارت زیاد زمان پخت چیزی حدود ۱۵ دقیقه است و دمای مورد نیاز حدود ۳۰۰ درجه می‌باشد.

به همین خاطر است که ظرفیت پخت این گونه فر پیتزا از همه کمتر می‌باشد.
در فر پیتزا تنوری گردان پیتزا زمان پخت چیزی در حدود ۱۵ الی ۲۰ دقیقه می‌باشد.

این فر پیتزا نیز به دلیل حجم بالای محفظه پخت با درجه حرارت بالایی کار می‌کند ، چیزی در حدود ۳۰۰ درجه سانتیگراد.

اما به گفته برخی از سر آشپزها پیتزا دو فرهای صندوقی و گردان مغز پخت تر می‌شود.

فر پیتزا کف سنگ طرح ایتالیایی از لحاظ دما در دمایی حدود ۳۴۰ تا ۲۶۰ پیتزا را می‌پزد.

زمانی که برای پخت نیاز است در این فر پیتزا چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه می‌باشد.در فر پیتزا کف سنگ ایتالیایی عایق بندی از پشم سنگ فشرده است ولی به دلیل اینکه حرارت دقیقا به زیر سنگ می‌خورد بایستی از دمای پخت کمتری استفاده کرد تا از سوختن خمیر پیتزا جلوگیری کرد.
اما در نهایت برای فرهای ریلی با توجه به مارک و ابعاد ، زمان و دمای پخت تفاوت هایی دارد ولی به طور کلی می‌توان گفت که زمان پخت در فر پیتزا ریلی چیزی حدود ۷ تا ۱۰ دقیقه می‌باشد و دمای مورد نیاز ۲۶۰ درجه سانتیگراد است.

09126610672